Liceu Tehnologic Repedea

Prezentare Școala Profesională Repedea

Cine suntem noi?

 Suntem dascăli inimoși care încearcă să colaboreze cu copiii minunati. Toți formam sufletul școlii noastre și-i dăm viața in fiecare zi prin ceea ce facem! Aici vibrează fiecare inimă și facem din fiecare zi o frumoasă provocare. In condițiile in care societatea romaneasca e mereu Intr-o continuă schimbare și greutățile școlii românești iată nu s-au sfârșit, când ușa scolii se deschide, intram in altă lume o lurme a comunicării, o lume a iubirii și-a respectului, o lume ce se bazează pe respect și valoare!

gradinita nr 6 pascani 464x398 nav gradinita nr 6 pascani 464x398 nav Scoala Gimnaziala - Evaluare nationala  

Școala Profesională Repedea își propune să desfășoare cu profesionalism, eficiență și transparență o educație de calilața la standardele cerule de comunitatea locală națională șl europeană, asigurând egalitatea de șanse pentru toți elevii. Creșterea calității educației prin promovarea valorilor europene, Intr-un parteneriat deschis, cu implicarea afectivă și responsabilă a tuturor partenerilor sociali.

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale. Pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazate pe cunoaștere, in acest scop școala noastră își propune sâ dezvolte o cultura organizațională de lip rețea care sa promoveze valori și credințe împărtășite de educatori, elevi și părinți, punând accentul pe învățare șl creând un climat educativ de învățare Aceasta trebuie să treacă dincolo ds zidurile clasei, incorporând disciplina și tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze intr-o societate In continuă schimbare învățarea trebuie centrată pe elev înglobând cela mai noi idei și practici pedagogice.

Institutia trebuie sa se axeze pe noi discipline (informatică tehnici efe comunicare, utilizarea internetului, educație ecologică ele). Ne propunem să dezvoltăm in partaneriat cu comunitatea locate, un mediu favorabil educației, bazat pe valori morale antrepronoriale. tehnologice, informaționale, religioase, ecologice, astfel încăt, fiecare elev să beneficieze do șansa de a fi educat cu bun cetățean european, creativ dar și critic și autocrlllc, capabil să se integreze in orice țară europeană