Planul de actiune al scolii 2019-2025

Extras din planul de actiune al scolii pentru perioada 2019 - 2015 - pentru varianta completa descarcati fisierul

Nr inregistare document  1402 din 5 Sept 2019. Semnat de Director.

Aprobat in Consiliul Profesoral  

Avizat in Consiliu de Administratie  

Pentru varianta completa descarcati fisierul Plan_Operational_la_Liceul_Tehnologic_Repedea_2019-2020.PDF

Extras din PLAN OPERAȚIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC REPEDEA

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

SEPTEMBRIE 2019-AUGUST 2029

  1. Managementul institutional

OBIECTIVE

  1. Creșterea rolului și, mai ales, asumarea responsabilității de către fiecare manager

din instituție, în vederea realizării unui proces de învățământ cu finalitate ce vizează buna pregătire profesională .

  1. Eficientiza rea activității tutu ror structurilor manageria le (□ tâ t cele adminisl ra tive dar, mai ales, cele ce vizează activitatea înslructiv - educativa și de pregătire practică) din instituție.

  2. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învățământ cu comunitatea educativă locală, agenții economici, cu structurile organizatorice ale părinților / tutorilor legali.

  3. Asigurarea fluidizării circulației informației aferente componentei managementului instituțional și nu numai

  4. Proiectarea unei oferte educaționale compatibilă cu realitățile societății românești contemporane

  5. . Asigurarea imaginii instituționale